Rodinný dům v Dolních Chabrech - U Větrolamu

LokalitaPraha 8 - Dolní Chabry - U Větrolamu
Studie2017
Realizace2018
Rodinný dům je navržen v intravilánu městské části Praha 8 - Dolní Chabry, v zástavbě solitérních rodinných domů. Téměř rovinatý pozemek se mírně svažuje k severu a bude vyrovnán. Podélná osa je orientovaná ve směru východ-západ. Přístup na pozemek zajišťuje komunikace na západní i východní hranici pozemku. Na pozemku se nachází stávající dům se zahradou, který bude odstraněn.
Objekt rodinného domu je dvojpodlažní. Hlavní hmotu domu tvoří bílý kvádr ke kterému je přičleněna garáž, vstup a šatna. Obytné místnosti jsou orientované směrem do zahrady k západu. Díky své šířce nejsou okna obytných místností umístěna na fasádách k jihu ani k severu.

Realizace

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší