Dům v Dolních Chabrech - Spořická

LokalitaPraha 8 - Dolní Chabry - Spořická
Studie2017
Rodinný dům je navržen v intravilánu městské části Praha 8 - Dolní Chabry, v zástavbě solitérních rodinných domů. Pozemek se svažuje k severu a bude vyrovnán terasami. Podélná osa je orientovaná ve směru sever-jih. Přístup na pozemek zajišťuje komunikace na severní hranici pozemku. Na pozemku se nachází stávající dům se zahradou, který bude odstraněn.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší