Dům v Lišanech

LokalitaLišany
Studie2018
Rodinný dům je navržen v intravilánu obce Lišan, okres Rakovník, v zástavbě solitérních rodinných domů. Téměř rovinatý pozemek se mírně svažuje k severovýchodu. Přístup na pozemek zajišťuje komunikace na jihozápadní hranici pozemku, ul. Pražská. Objekt rodinného domu je dvojpodlažní. Hlavní hmotu domu tvoří dvoupodlažní kvádr se sedlovou střechou. Tato část objektu má fasádu z dřevěných latí. Dvoupodlažní hmotu diagonálně protíná jednopodlažní bíle omítaný kvádr s plochou střechou. Západní část kvádru slouží jako obytný prostor s kuchyní, ve východní části je situován vstup ke kterému je přičleněna garáž. Ve dvoupodlažní části jsou umístěny ložnice a pokoje s veškerým potřebným hygienickým a technickým zázemím domu. Obytné místnosti jsou orientované směrem do zahrady východním směrem.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší