Dům v Dolních Počernicích

LokalitaPraha 9 - Dolní Počernice
Studie2016
Realizace2017
Objekt rodinného domu je dvojpodlažní, nepodsklepený. Hmotové řešení domu tvoří prostý kvádr, hmota 2.NP je mírně předsazena před 1.NP směrem k jihu. Objekt je polovinou dvojdomu, tudíž jeho severní fasáda je nečleněná a nejsou zde okenní otvory. Objekt má navrženy ploché střechy. Všechny hmoty objektu jsou zastřešeny plochou střechou krytou po obvodě atikou. Před objektem je na pozemku investora plocha pro parkování dvou osobních automobilů.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší