Dům v Černošicích

LokalitaČernošice - Smetanova
Studie2015
Realizace2017
Novostavba rodinného domu je umístěna v intravilánu obce Černošice(okres Praha - Západ), ve čtvrti se stabilizovanou zástavbou zastoupenou rodinnými domy a vilami. Objekt je navržen v návaznosti na okolní zástavbu esteticky i architektonicky a nebude mít žádné negativní vlivy na okolí. Pozemek je rovinného charakteru s minimálním sklonem, orientován je na jihovýchod. Přístup na pozemek zajišťuje komunikace na západní hranici pozemku. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň. V rámci realizace domu bude potřeba vykácet několik solitérů v severní části zahrady. V budoucnu se počítá s dodatečnou výsadbou zeleně v jižní partii pozemku v rámci kultivace zahrady . Vlastníkem pozemku je stavebník. Využití objektu po výstavbě bude rodinný dům pro trvalé bydlení. V ulici Smetanova a Svatopluka Čecha jsou vedeny všechny inženýrské sítě potřebné k zásobování pozemku.
Objekt rodinného domu je dvojpodlažní, nepodsklepený. Hmotové řešení domu je definováno průnikem dvou základních hmot prvního a druhého nadzemního podlaží. Součástí objektu není garáž, parkovací stání pro dva automobily je situováno před vstupem do domu, v severozápadním cípu pozemku. Dispoziční řešení vychází z jednoduchého konceptu obytné-denní zóny v přízemí a klidové-noční zóny v patře domu. Součástí přízemí je soubor místností, které mohou v budoucnu vytvořit samostatnou bytovou jednotku. Ze všech obytných prostor v 1.NP je přímý přístup na zahradu, ve 2.NP je k ložnici připojena terasa s výhledem do zahrady. Terasa ve 2.NP je částečně ozeleněna.

Realizace

Vizualizace

Axonometrie

PředchozíDalší