Škola Psáry Jirčany

LokalitaPsáry
Studie2013
Hlavní myšlenka při utváření celkového konceptu vzešla z polohy a morfologie terénu dané parcely. V současnosti se jedná o rozvojové území na kraji obce. Pozemek působí nehostinně a neútulně. V návrhu jsme se snažili o vytvoření jakéhosi mikrosvěta – prostoru rozvíjejícího fantazii dětí, který zároveň vychází z dětského vnímaní světa. Středem objektu je centrální nádvoří – atrium, které je částečně otevřené výhledům, ale skýtající optické ohraničení daného prostoru. Kolem nádvoří se vine prosklená chodba ve tvaru spirály, která stoupá vzhůru a propojuje jednotlivé provozní části a učebny. Prosklené stěny přivádí do učeben dostatek světla a zároveň propojují vše v jeden celek. Na severní a jižní straně jsme navrhli třípodlažní hmoty a třídy jsou situovány ve třetím ustupujícím podlaží. Učebny pro první a druhý stupeň jsou umístěny na opačných stranách atria. Propojujícími prvky je jídelna na západní a knihovna na východní straně. Hmota jídelny, která se jakoby „vznáší“ v prvním patře, je přístupná po rampách a pod ní se otvírá volné prostranství pro různé hry i výuku venku. Umístění knihovny nad hlavním vchodem zdůrazňuje její celospolečenskou funkci. Vstup do budovy školy je orientován směrem na východ k hlavní silnici. Pro obslužné komunikace a parkování je využito ochranné pásmo plynovodu. Parková úprava daného prostoru vytváří potřebný odstup od hlavní silnice a před vstupem shromažďovací prostranství. Výrazný bílý vstupní portál je zasazen do fasády z barevných svislých dřevěných hranolů, které vytváří zastínění a zároveň filtr od vnějšího prostředí. Ze vstupní haly, která je společná pro první i druhý stupeň jsou přístupné centrální šatny. Je tedy možnost oddělení špinavého a čistého provozu ve všech prostorách školy včetně jídelny. Boxy na učebnice a další pomůcky mohou být umístěny v jednotlivých třídách či na chodbách. Kabinety a prostory po učitele určují požadavky základní školy. Pro první stupeň je navržena jedna velká místnost pro 12 učitelek. Na druhém stupni jsou jednotlivé kabinety umístěny mezi učebnami vždy pro dva pedagogy. Sborovna je situována v 1. patře nad hlavním vstupem vedle knihovny a v těsné blízkosti je archiv a místnosti vedení školy. Prostory pro veřejnost jsou navrženy tak, aby byly přístupné i po uzavření školy, knihovna po venkovním schodišti a tělocvičny z terénu ze západní strany. Tělocvičny navazují na atrium a jídelnu z důvodu využití pro uspořádání společenských akcí. Zásobování areálu umožňuje obslužná komunikace vedoucí kolem celého pozemku. Technické zázemí spolu s dílnou a skladem nábytku je umístěno v severním křídle, které je přístupné po rampě.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší