Areál Jihlava

Studie2014
Skladový areál je situován v severní části Jihlavy u ulice Pávovská v rozvíjející se průmyslové zóně. V urbanistickém konceptu jsme vytvořili 5 variant, kde jsme kladli důraz na umístění a viditelnost hlavní - administrativní budovy, která tvoří akcent celému areálu. V první variantě je administrativa umístěna nahoře pětipodlažní skladové budovy a je přístupná výtahem. Ve druhé, třetí a čtvrté variantě je navržena jako nástavba stávající administrativní budovy a v páté variantě je umístěna v severním cípu parcely. Z hlediska provozního jsme areál napojili dvěma vjezdy na ulici Pávovská a vytvořili jsme jednodušší a přehlednější dopravní řešení, které bude jednosměrné. Hlavní skladová pětipodlažní budova zůstane zachována. V uliční čáře Pávovské ulice jsme navrhli demolici nebo přestavbu stávajících objektů, tak aby vznikla řada komerčně zajímavých jednotek - showroomů/dílen, které budou mít výlohy směrem do ulice a zásobování zevnitř areálu. Okolo objízdné vnitro-areálové komunikace jsou navrženy skladové jednolodní haly. Na západní a severní straně s využitím výškového rozdílu můžou být tyto haly dvoupodlažní. Severní hala může být osamostatněna a obsluhována samostatným vjezdem ze severu.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

Varianty projektu

Stavba

PředchozíDalší