Bytový dům Pobřežní

LokalitaPraha 8 - Karlín
Studie2012
Pozemek je situovaný v bloku zástavby v Praze 8 – Karlíně. Uliční fasáda domu čp.362 je orientována severním směrem do ulice Pobřežní, souběžné s Rohanským nábřežím. Zadní trakt je otevřen do vnitrobloku uzavřeného zadními trakty domů v Sokolovské ulici. Koncept architektonického hmotového řešení vychází ze základní myšlenky propojení původní části objektu a nové nástavby. Původní fasáda drží stávající uliční čáru a nová nástavba je vůči ní mírně zasunuta směrem do vnitrobloku. Průnik staré a nové hmoty objektu je patrný v parteru(přízemí), zasunutím výloh směrem dovnitř. Obě hmoty jsou jednoznačně definovány kontrastem barevností a použitých materiálů. Původní objekt je omítnut světlou omítkou, nová část objektu – nástavba je opláštěna plechovými dílci v matné grafitově šedé barvě. Severní průčelí od 4.NP výše je navrženo jako celoskleněná stěna aby bylo možné docílit prosvětlení bytových jednotek a zároveň se tímto zhodnocuje atraktivní výhled protější ulicí směrem k řece. Jižní dvorní fasáda je vertikálně rozdělena střední vysunutou prosklenou výtahovou šachtou. Horizontálně je pak dvorní fasáda rozdělena nad úrovní 3.NP, kde je zvýrazněna nástavba, předsunutím před původní hmotu objektu směrem do dvora.

Vizualizace

Projekt

Stavba

PředchozíDalší