PROJEKT

ATELIER S HISTORIÍ

Architektonický ateliér ORESTA funguje již od roku 1990. Vytváříme architektonické, urbanistické a interiérové projekty všech stupňů od studie po realizaci a kolaudaci.

JSME PARTNEREM OD A DO Z

příprava zakázky
výběr pozemku
návrh/studie stavby
dokumentace a vyřízení územního řízení
dokumentace a vyřízení stavebního povolení
dokumentace pro provedení stavby
dokumentace zadání stavby dodavateli
spolupráce při stavbě, autorský dozor
spolupráce po dokončení stavby a uvedení
stavby do užívání

RÁDI NAVRHUJEME

bytové domy
rodinné domy
občanské stavby
průmyslové stavby
urbanismus
interiéry
sportovní stavby
zahrady

 WWW.ORESTA.CZ