2018
DŮM V LIŠANECH03-zahrada-FINSICILEAT PALLADIUM01-foto-01
2017
DŮM V DOLNÍCH CHABRECH - U VĚTROLAMUjihozapad FINDŮM V DOLNÍCH CHABRECH - SPOŘICKÁFIN zahrada ANÁSTAVBA DOMU V SUCHDOLEz-ulice-FINBYTOVÝ DŮM V ZÁMCÍCH00-zepredu-ABYTOVÝ DŮM PODSKALSKÁ02-byt-podkroviGHC GENETICS - GENETICKÁ KLINIKA-LABORATOŘ A AMBULANCErealizceROZŠÍŘENÍ AREÁLU RESINEXvizualizace-02
2016
DŮM V DOLNÍCH CHABRECHzakres-severozapadDŮM S TĚLOCVIČNOU V HLUBOČINCErender-u-bazenu-FINRODINNÝ DŮM V DOLNÍCH POČERNICÍCHz-uliceSKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATVOU A ZÁZEMÍM NA PRAZE 4varianta-5INTERIÉR BYTU V PRAZE 4obyvak-v1-c
2015
DŮM V ČERNOŠICÍCHV 01 FINVILA V LIBNIviz 01 FINDŮM V ĎÁBLICÍCHvizualizace-jihovýchodRODINNÝ DŮM VE VESTCIjihovýchod-FINAREÁL HAWLE - MARKETING03-FIN
2014
DŮM V DOLNÍCH CHABRECHseverozapad-finAPARTMÁN PEC POD SNĚŽKOU - VELKÁ ÚPAvizualizaceSKLADOVÝ AREÁL JIHLAVAviz-02-finINTERIER DOMU V ŠESTAJOVICÍCHv-2-01bINTERIER BYTU NA ČERVENÉ SKÁLEobývací-pokoj-finální
2013
DŮM V ŘÍČKÁCHz-jihu-fin-mDOSTAVBA VILY V DOLNÍCH POČERNICÍCHvizualizace-3ŠKOLA PSÁRY A DOLNÍ JIRČANYze-dvora-dole-finČESKÁ DOKA - ADMINISTRATIVAimg_7253MEZONET V LETŇANECHod-tvOSTROV ŠTVANICEsituace
2012
DŮM VE STRÁNČICÍCHvizualizace-jihDŮM V ŠESTAJOVICÍCHIMG_7889VILA V ŠÁRCEvizualizace-jihovychodniTERASY KLECÁNKYjižní-pohledÚPRAVY DOMU V KLECANECH07aPOBŘEŽNÍ KARLÍNvizualizace-ulicni-fasadyBYTOVÝ BLOK KŘIŽÍKOVAvarianta-3-vizualizaceFRESCO GUSTOpo-rekonstrukciDOSTAVBA AREÁLU HAWLEvizualizaceDOSTAVBA AREÁLU ČESKÁ DOKAimg_7868
2011
ČERTŮV VRŠEKskica-severozápadníVILA V DEJVICÍCHvizualizace-severníDŮM V HLOUBĚTÍNĚimg_5169_70_71_72_73_fused_0DŮM V LYSÉ NAD LABEMvizualizace-severovýchodníEXPRESS SANDWICH PALLADIUMimg_6065
2010
DŮM V KOJETÍNĚzápadní-pohledDŮM V KYJÍCHze-zahrady-01DŮM V KLECANECHklecany_halakovi_nahledDO KAŠTAN KLECANYcelek-2RESTAURACE DOCK HOUSEimg_0110
2009
DŮM VE VĚTRUŠICÍCHjihovychod-detailDŮM V KRÁLOVĚ DVOŘEjihovychod-finDVOJČATA V ŘEŽIperspektivaDŮM V SRBÍNĚzapad-finDŮM VE ŠTĚRBOHOLÍCHimg_0744BLOK BULOVKAz-hotelu-dolu-2VINIČNÉ TERASY KLECANYperspektiva
2008
TERASY ZDIBY PŘEMYŠLENÍjihozápadní-pohledDŘEVO(DO)STAVBA V KLECANECHpohled-z-uliceBYTOVÝ DŮM V UHŘÍNĚVSIod jihu-FIN m
2007
DŮM V RADOTÍNĚbazén-a-terasaDŮM V ŠESTAJOVICÍCHdruhá-varianta-ze-zahradyQUATRO V MOTOLEz-ulice-doleDŮM NA HRANĚimg_4954-finKAR A VANod-hoteluCAMPING MARINOu-bazenu
2006
USEDLOST VE VRÁTKOVĚimg_4237POD DUBY V DOLNÍCH POČERNICÍCHpict2175SPORTOVNÍ KLUB TRILOBITver05-02-fin
2005
FANY OKROUHLOimg_0872-img_0873VILA KOBYLISYimg_0824OBSERVATOŘ V NAZCE, PERUperspektiva-01-fin
2004
USEDLOST V KLECANECHze-spodaDŮM V LETECHperspektiva-jizniVILADŮM NA OKROUHLÍKUpict7143
2003
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM, BRNOfin-p-01-raytracedDŮM U ZVONU, PLZEŇ01AREÁL DOBROMYSLD_workAutocad0-diplomFIN-01-situace-200-Model-1
2002
DŮM V LIBČICÍCHsever-fin
2001
U TŘEŠNOVKY 1img_0061
2000
U TŘEŠŇOVKY 4img_0316
1999
PRŮMYSLOVÝ AREÁL TERRANOVAterranova-01
1998
U TŘEŠŇOVKY 2dscn9565
1996
PRŮMYSLOVÝ AREÁL ČESKÁ DOKAKONICA-MINOLTA-DIGITAL-CAMERA

ORESTA-architekti

oresta


FACEBOOK - ORESTA.ARCHITEKTI

© ORESTA spol.s r.o.

SKLADOVÝ AREÁL JIHLAVA

viz-01-fin

Skladový areál je situován v severní části Jihlavy u ulice Pávovská v rozvíjející průmyslové zóně. V urbanistickém konceptu jsme vytvořili 5 variant, kde jsme kladli důraz na umístění a viditelnost hlavní – administrativní budovy, která tvoří akcent celému areálu. V první variantě je administrativa umístěna nahoře pětipodlažní skladové budovy přístupná výtahem. Ve druhé, třetí a čtvrté variantě je navržena jako nástavba stávající administrativní budovy a ve čtvrté variantě je umístěna v severním cípu parcely.
Z hlediska provozního jsme areál napojili dvěma vjezdy na ulici Pávovská a vytvořili jsme jednodušší a přehlednější dopravní řešení, které bude jednosměrné. Hlavní skladová pětipodlažní budova zůstane zachována. V uliční čáře Pávovské ulice jsme navrhli demolici nebo přestavbu stávajících objektů, tak aby vznikla řada komerčně zajímavých jednotek – showroomů/dílen, které budou mít výlohy směrem do ulice a zásobování zevnitř areálu.

URBANISMUS

 

viz-02-fin
Okolo objízdné vnitro-areálové komunikace jsou navrženy skladové jednolodní haly. Na západní a severní straně s využitím výškového rozdílu můžou být tyto haly dvoupodlažní. Severní hala může být osamostatněna a obsluhována samostatným vjezdem ze severu. Hala v západní části je umístěna v ochranném pásmu železnice a záleží na vyjádření úřadu zda bude jako trvalá, dočasná nebo pouze skladová venkovní plocha.

STÁVAJÍCÍ STAV

Administrativní budova je v současnosti dvoupodlažní. Pro finální dopracování studie byla vybrána druhá varianta konceptu s nástavbou patra nad stávající administrativní budovu. Pro nové využití jsme se snažili vyjít co nejvíce ze stávajícího stavu s minimálními bouracími pracemi.
V suterénu bude umístěna kotelna a ostatní místnosti budou sloužit k provozu budovy nebo jako sklady. V přízemí jsme navrhli demolici stávajícího vstupu a vytvoření reprezentativní dvoupodlažní vstupní haly s recepcí a vrátnicí. Zbylá část přízemí bude využita jako showroom/vzorkovna s přilehlými kancelářemi a vlastním vstupem z ulice. Dispozice kanceláří v 1.patře přístupném po stávajícím zrekonstruovaném schodišti nebo nově vybudovaným výtahem zůstane téměř stávající.

PROJEKT

Nad stávající budovu je navrženo patro s jednací místností, recepcí a kancelářemi přístupné po novém schodišti či výtahem. Jednací místnost je umístěna v návaznosti na vertikální komunikace a její výhled je otevřen směrem do areálu. Kanceláře jsou situovány v jižní části nástavby s možností využití střechy jako terasy.
Konstrukčně je přístavba řešena jako zděná se železobetonovým stropem. Nástavba je uvažována jako dřevostavba s trámovou konstrukcí, nicméně může být realizována také jako zděná, či monolitická. Při výběru je nutná kontrola únosnosti základové spáry a spodní stavby.
Materiálové řešení je navrženo v několika variantách, vždy jako kombinace 3 materiálů.

viz-03-fin